logo

BRATISLAVA

Address :

Mierová 7, 82105 Bratislava, Slovakia

bus stop : Hraničná – OC Retro
bus & trolley : 96, 196, 201, 202, 208

Otváracie hodiny / Opening Hours :

utorok / Tue: 12 – 15 hod.
streda – štvrtok: 13 – 17 hod.
Wed – Thu: 1 – 5 pm

or by appointment | alebo po dohode
ph: + 421 918 88 44 38

Gallery is closed between the exhibitions and during public holidays.
Medzi výstavami a počas štátnych sviatkov je galéria zatvorená.

PRAGUE

Address :

Šmeralova 3, (2nd floor / 2.patro), 170 00 Praha 7, Czech Republic

tram: Letenské náměstí

Otevírací doba / Opening Hours :

uterý – čtvrtek: 14 – 18 hod.
Tue – Thu: 2 – 6 pm

or by appointment | nebo po dohodě
ph: +420 702 025 889

Gallery is closed between the exhibitions and during public holidays.
V době mezi výstavami a o státních svátcích je galerie zavřená.

Instagram logo

Facebook logo