logo

Jiří Kovanda | House in Motion
curated by Jiří David
5 October – 14 December 2017
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

This collaboration is actually a kind of continuity specially for ZAHORIAN & VAN ESPEN gallery because Jiří Kovanda at the beginning of this year curated an exhibition for its Prague space where I participated, too. I first met with Jiří Kovanda when I invited him, as co-organiser, to one of the unofficial Confrontations exhibitions in the 1980s. It is this experience from the distant past that gave me the impetus for what I am attempting as curator today. That is to say, Jiří Kovanda has long been known as our foremost conceptual artist; he has furthermore become established on the world visual art scene, where he is perceived, however, principally as the author of works from the 1970s. Not exclusively, to be sure; nevertheless, in his early pictorial periods his works were never too strongly accented, and hence they are also less well-known, especially in Slovakia. In the current exhibition I seek to bring these memorial traces back to life and introduce them into the overall context of Kovanda’s professional life. Here one may find astonishing paintings that are more or less unknown, even to the art experts. What emerges is a kind of prequel to the work of throwing light on Kovanda’s other starting-points and other tracks he has left, issues that till now have unjustifiably been pushed aside even by the artist himself. I am thus revealing layers in the work of Jiří Kovanda which belong contextually to the essential stock of art, and not only Czech art. At the same time I am trying to challenge what is by now the rather schematised public presentation of Kovanda, which is mechanically required from the artist by the operations of present-day art. / Jiří David

Jiří Kovanda | Dom v pohybe
kurátor : Jiří David
5. október – 14. december 2017
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

Tato spolupráce je již vlastně jistou kontinuitou, speciálně pro ZAHORIAN & VAN ESPEN, neboť Jiří Kovanda na počátku tohoto roku kurátorsky připravil výstavu pro její pražský prostor i s mým jménem. Poprvé jsem se s Jiřím Kovandou potkal, když jsem ho jako spolupořadatel přizval na jednu z neoficiálních výstav Konfrontace v 80 letech. Tato dávná zkušenost mne dnes zpětně částečně inspirovala pro můj kurátorský záměr. Jiří Kovanda je totiž již dlouhodobě znám jako náš přední konceptuální umělec, jež se prosadil i na světové vizuální scéně, kde je však především vnímán jako autor prací ze 70. let – jistě nejenom. Přesto jeho raná obrazová období nejsou nikdy a nikde příliš akcentovaná a tím (v důsledku toho) jsou i méně známá a to zejména na Slovensku. V připravované výstavě se tak pokouším tuto jeho paměťovou stopu oživit a dát do celkového kontextu Kovandova profesního života. Objeví se tu překvapivé a víceméně i odborné veřejnosti neznámé obrazové celky. Vzniká tím jakýsi prequel, jak ozřejmit i další východiska, paměťové stopy, které byly doposud neprávem zasunuty snad i samotným autorem. Odkrývám tak vrstvy práce Jiřího Kovandy, které kontextuálně patří do podstatného fondu umění nejen Čech. Zároveň se tím snažím nabourat již trochu schematizovanou Kovandovu veřejnou prezentaci, jež se již mechanicky provozem dnešního umění od autora vyžaduje. / Jiří David

Realizované s finančnou podporouLogo BA