logo

PRAGUE

Address:
Šmeralova 3, (2nd floor / 2.patro), 170 00 Praha 7, Czech Republic

tram: Letenské náměstí

Opening Hours
Wed – Th 2 – 6 pm / St – Štv 14 – 18 hod.
or by appointment / nebo po dohodě
ph: + 420 702 025 889

The gallery is closed between the exhibitions and during public holidays. / Medzi výstami a počas štátnych sviatkov je galéria zatvorená.

BRATISLAVA

Address:
Mierová 7, 82105 Bratislava, Slovakia

bus stop : Hraničná – OC Retro
bus & trolley : 96, 196, 201, 202, 208

Opening Hours:
Wed – Th 2 – 6 pm / St – Štv 14 – 18 hod.
or by appointment / alebo po dohode
ph: + 421 911 216 911

The gallery is closed between the exhibitions and during public holidays. / Medzi výstami a počas štátnych sviatkov je galéria zatvorená.

Jozef ZAHORJAN
jozef@zahoriangallery.com

Silvia VAN ESPEN, Art Director
silvia@zahoriangallery.com

Tereza JINDROVÁ, Art Consultant
tereza@zahoriangallery.com

Nina MICHLOVSKÁ, Gallery Assistant, Prague
nina@zahoriangallery.com

Erik VILÍM, Gallery Assistant, Bratislava
erik@zahoriangallery.com

Instagram logo

Facebook logo