logo

Lucia Sceranková | Drinking Salty Water Does Not Help
curated by Jen Kratochvil
opening 18 Sep 2020, 6 – 9 pm
duration until 15 Oct 2020
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

How far are we from the protagonists of the Ancient Greek myths? Or how close they actually are? All those characters, all those stories.
You see Mark Zuckerberg delivering a bleak burst of repetitive statements in front of the congressional committee. You watch a life stream from a QAnon demonstration. You attend yet another Zoom birthday. You see your reflection on the darkened screen through all those fuzzy fingerprint marks. When the light comes to life from within, all the unanswered notifications explode in your face. You see Sisyphus, Narcissus, Oedipus or Echo. You observe them over a seemingly bottomless abyss of past histories. And time suddenly flattens – a time warp, a wormhole, or a simple mirror. It is you lying by the lake, staring into the water, perceiving but yourself. A Youtube ASMR clip’s soft sound calms you down for a brief moment and gives back an illusory anchor, right before you chug your tenth coffee this morning and dive deep into the impenetrable yet all-consuming void of the screen. It feels only like an echo when more and more beeps keep reverberating in the background of your conscious perceptions. All those mythical figures are but you. Pre-coded. Pre-determined. Trapped forever. How pathetic. So what. 

Supported using public funding by Slovak Arts Council Logo FPU

Lucia Sceranková | Drinking Salty Water Does Not Help
kurátor: Jen Kratochvil
vernisáž: 18.9. 2020, 18.-21.hod.
trvanie výstavy do 15.10.2020
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

Ako ďaleko sme od protagonistov antických gréckych mýtov? Alebo, ako blízko sú vlastne oni? Všetky tie postavy, všetky tie príbehy.
Vidíte Marka Zuckerberga ako prednáša bezútešné zhluky výrokov pred kongresovým výborom. Pozeráte živé prenosy z demonštrácií QAnon. Účastíte sa ďalšej narodeninovej oslavy cez Zoom. Vidíte svoje odrazy na tmavých obrazovkách s rozmazanými stopami po odtlačkoch prstov. Keď sa rozsvieti, všetky nezodpovedané upozornenia vám explodujú do tváre. Vidíte Sisyfa, Narcisa, Oidipa alebo Echo. Sledujete ich ponad zdanlivo bezodnú priepasť minulých dejín. A čas sa odrazu sploští – časová osnova, červia diera alebo jednoduché zrkadlo. Ste to vy, kto leží pri jazere zízajúc do vody, vnímajúc iba seba. Jemné zvuky z ASMR videa na Youtube vás na krátku chvíľu upokoja a vrátia vám iluzívnu kotvu tesne pred tým, ako na ex vypijete svoju desiatu kávu a hlboko sa ponoríte do nepreniknuteľnej, no všepohlcujúcej prázdnoty obrazovky. Keď sa viac a viac pípnutí ozýva v pozadí vášho vedomého vnímania, zdá sa, že je to už iba echo. Všetky tie mýtické postavy ste iba vy. Vopred nakódované. Predurčené. Navždy uviaznuté. Aké patetické. No a čo.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umeniaLogo FPU